ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 0 5346 7063

โทรสาร : 0 5346 7063

เมลล์ : doae0311@doae.go.th