ดำเนินโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้นางจรัสศรี คงสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุชาดา เสริมมติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย (1) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และนางประทุมพร วุฒิลักษณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย กล่าวรายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น