ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภอแม่วาง รักษาราชการแทน
เกษตรเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้นายชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพปฏด ปู่ตอง ประธาน ศพก. ระดับอำเภอ และนายสมยศ ดอกใบ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม
เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น