Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

22ม.ค./23

เหมยขาบอมก๋อย ^_^

Related: university of chicago law school graduation 2022, roy hodges actor, is jodie comer related to john comer, waguespack plantation, real estate oaxaca, mexico, divorce and extracurricular activities, edward the confessor bbc bitesize, used resilite wrestling mats for sale, costo de parto en hospital cima hermosillo, kim huffman obituary, controversial sports topics for essays, thank you for helping me through this difficult time, advantages and disadvantages of realism in education, the wolves 25 monologue, ettl parking notre dame football,Related: pauline collins leaves mount pleasant, lynnewood hall for sale 2021, sunbeam hot shot recall, dell optiplex 3060 amber light codes, kalena ku delima, kathaleen hanna age, luxury apartments in oklahoma city, corpus juris secundum volume 7, section 4, byrdie bell wedding, ward 19 huddersfield royal infirmary, entry form switzerland, ville st laurent city hall, lung capacity balloon experiment results, fred c dames joliet il obituaries, michael baggott flog it,Related: ileclash house, fermoy, cork, wba worldwide employee login, hilton core competencies, cameroon water resources for lions, navotas polytechnic college contact number, how to change samsung refrigerator from celsius to fahrenheit, taylor scale 5272397 manual, 10 medicamentos del sistema respiratorio, attributeerror: ‘word2vec’ object has no attribute ‘most_similar’, is michael ‘mini cooper still alive, restaurants in mandya highway, live freight train tracker map, personalised knitted jumper, baby, fredy alabama gamefowl, maui invitational 2022 travel packages,

เกษตรอมก๋อย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ให้กับเกษตรกรบ้านมูเซอ

วัวันอังคารที่ 17 มกราคม 2565 นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ อมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ให้กับเกษตรกรบ้านมูเซอ พร้อมฝึกปฏิบัติการเพาะ เห็ดฟางในตะกร้า ณ บ้านมูเซอ หมู่ที่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมการปลูกฟักทองมินิบอลแบบครบวงจร

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้นางสาวสุชาดา เสริมมติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมการปลูกฟักทองมินิบอลแบบครบวงจร โดยในวันนี้ทางมูลนิธิฯได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต และแจ้งปฏิทินการเพาะปลูกแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้นางจรัสศรี คงสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุชาดา เสริมมติวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย (1) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และนางประทุมพร วุฒิลักษณ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย กล่าวรายงาน

ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย และนายโยธิน ทาดี เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเพาะพื้นที่ ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อมก๋อย (ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่